Polityka prywatności i RODO

 

Szanowni Klienci,


Dbając o Państwa komfort, a także szanując Państwa prywatność, stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności aby zaprezentować Państwu najważniejsze informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nam Państwo powierzają w trakcie składania Zamówień.

Niniejszą Politykę Prywatności stworzyliśmy w taki sposób, aby odzwierciedlała ona wszystkie unormowania prawne zapisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązującego od 25 maja 2018 r. („RODO”).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma EWT Automotive Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 343, Ołtarzew, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska, NIP: 5220023307, KRS 0000017027, Kapitał zakładowy: 3 670 000,00 PLN.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Klienci chcący skorzystać z naszej oferty handlowej a także chcący założyć Konto Klienta, zostaną poproszeni przez nas o podanie swoich danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas we wskazanych poniżej celach związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego www.SklepMercedes.ewt.pl.

Cel przetwarzania:

W zależności od potrzeb Klientów, celem przetwarzania może być:

 • Realizacja Zamówień,
 • Świadczenie usług oferowanych przez nas,
 • Marketing bezpośredni oferowanych przez nas produktów i usług.

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa Sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Zgoda Klienta wyrażona w naszym sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Klienta zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych:

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży jak również do utworzenia Konta Klienta.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim są podawane nam dane osobowe:

 • Brak możliwości złożenia Zamówienia,
 • Brak możliwości dokonania Rejestracji w celu utworzenia Konta Klienta.

Możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych:

 • Dane Klientów przetwarzane są jedynie do momentu, kiedy Klient cofa swoją zgodę na to, abyśmy przetwarzali jego dane osobowe. Klient ma w każdej chwili prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

 

PROFILOWANIE

W ramach prowadzonego przez nas sklepu internetowego www.SklepMercedes.ewt.pl możemy automatycznie dostosowywać pewne treści do Twoich potrzeb. Możemy więc dokonywać profilowania na podstawie podanych przez Klienta danych osobowych. W sytuacji kiedy profilowanie może skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Klienta skutki prawne lub wpływające na Klienta w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, kiedy Klient wyrazi nam na to zgodę. Każdy Klient może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na profilowanie. Przetwarzanie danych osobowych Klienta do momentu cofnięcia zgody przez Klienta pozostaje zgodne z prawem.

 

OKRES PRZETWARZANIA

Dane Klientów przetwarzać będziemy tylko przez okres, który znajdzie odzwierciedlenie w odpowiedniej podstawie prawnej, a więc do czasu, w którym:

 • Przestanie na nas ciążyć obowiązek prawny, który zobowiązuje nas do przetwarzania danych Klienta,
 • Ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z zawartą Umową Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
 • Klient cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli to ona była podstawą przetwarzania jego danych osobowych,
 • Zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku kiedy podstawą przetwarzania tych danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane osobowe Klientów stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z wymogami właściwych przepisów prawnych, w tym stosujemy szyfrowanie danych w naszym sklepie internetowym www.SklepMercedes.ewt.pl za pomocą certyfikatu SSL.

 

UPRAWNIENIA KLIENTÓW

Każdemu z naszych Klientów przysługuje prawo żądania:

 • Dostępu do jego danych osobowych,
 • Sprostowania jego danych osobowych,
 • Usunięcia jego danych osobowych,
 • Ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
 • Przeniesienia jego danych osobowych do innego administratora,
 • Wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Klienci chcący skorzystać ze swoich praw mogą z nami się skontaktować pod numerem telefonu: +48 538 994 000 i/lub adresem e-mail: e-commerce@ewt.mercedes-benz.pl.

Każdy Klient, który uzna, że jego dane są przez nas przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, telefon: 225130300, e-mail: kancelaria@uodo.pl

 

PLIKI COOKIES

Sklep internetowy www.SklepMercedes.ewt.pl korzysta z powszechnej technologii plików cookies. Pliki te umożliwiają naszym Klientom korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu oraz nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia, z którego korzysta Klient w trakcie odwiedzania naszego sklepu internetowego. Pliki cookies są zapisywane w pamięci urządzenia, z którego korzysta Klient (komputer, telefon, tablet, itp.).

Korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, każdy Klient ma możliwość usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia a także blokowanie wykorzystania plików cookies w przyszłości. Jednak blokowanie plików cookies może skutkować ograniczeniami w funkcjonalności naszego sklepu internetowego.

Odpowiednie informacje o sposobach działania plików cookies udostępnione są na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych. Dla popularnych przeglądarek są one dostępne pod poniższymi adresami:

 

ODBIORCY DANYCH / USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Prowadząc sklep internetowy www.SklepMercedes.ewt.pl korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być udostępniane Twoje dane. Jest to niezbędne dla realizacji procesu sprzedaży. Poniżej prezentujemy listę takich podmiotów:

 • Dostawcy oprogramowania informatycznego,
 • Dostawcy usług transportowych,
 • Dostawcy usług płatniczych,
 • Dostawcy usług księgowych,
 • Dostawcy usług marketingowych,
 • Dostawcy usług statystycznych,
 • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia tym podmiotom danych naszych Klientów.

Dane Klientów mogą być również udostępniane podmiotom z Grupy EWT, tj. poniższym spółkom:

 • EWT Truck & Trailer Polska Sp. z o.o.
 • Truck & Trailer Store Polska Sp. z o. o.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl